مثبت اندیشی

چگونگی زندگی در لحظه حال؟
آبان, 1397 بدون نظر زندگی چیست, مثبت اندیشی
چگونگی زندگی در لحظه؟ زندگی در لحظه یا حال به معنی آن است که با تمام حواس خود، هشیار و آگاه به زمان حال باشیم. این به معنی آن است که به گذشته فکر نکنیم یا در آن ساکن نشویم و نیز مضطرب و نگران آینده نباشیم. وقتی ما ...
ادامه مطلب
چرا تجسم خلاق کلید اصلی موفقیت است؟
آبان, 1397 1 نظر راز موفقیت, مثبت اندیشی
چرا تجسم خلاق کلید اصلی موفقیت است؟ تکنیک های تجسم خلاق و تصویرسازی ذهنی از گذشته توسط افراد موفق برای متصور شدن نتایج مد نظرشان مورد استفاده قرار گرفته است. این تمرین حتی چیزی شبیه نیروهای ماورایی را برای برخی فراهم کرده است و با کمک قدرت تجسم آینده، ...
ادامه مطلب