زندگی چیست

چگونگی زندگی در لحظه حال؟
آبان, 1397 بدون نظر زندگی چیست, مثبت اندیشی
چگونگی زندگی در لحظه؟ زندگی در لحظه یا حال به معنی آن است که با تمام حواس خود، هشیار و آگاه به زمان حال باشیم. این به معنی آن است که به گذشته فکر نکنیم یا در آن ساکن نشویم و نیز مضطرب و نگران آینده نباشیم. وقتی ما ...
ادامه مطلب
بخشش و نحوه بکاری این اصل جهت بهبود کیفیت زندگی
مهر, 1397 بدون نظر زندگی چیست, کنترل خشم
بخشش و نحوه بکاری این اصل جهت بهبود کیفیت زندگی شاید کسی پانزده سال پیش شما را آزرده باشد و شما هنوز هم از دستش عصبانی باشید. اما اگر با خودتان صادق باشید، شاید شما هم پانزده سال پیش کسی را آزرده و در تمام این مدت، حتی به ...
ادامه مطلب