مقابله با ترس ها

ترس را تجربه کنید و وارد عمل بشوید!
مهر, 1397 بدون نظر دسته‌بندی نشده
ترس را تجربه کنید و وارد عمل شوید! در راه رسیدن از جایی که هستید به جایی که می خواهید برسید ، باید با ترس هایتان مواجه شوید . ترس امری طبیعی است . هر گاه هدف جدیدی انتخاب می کنید و شروع به حرکت می کنید سر و ...
ادامه مطلب